Welcome to PEKK Consulting, IT specialists with over 15 years of expertise

Location

Tanvald, Czech Republic

Opening Hours

Mon – Fri : 8:00AM – 5:00PM

a

Industry News

Příspěvek 3

Zář 18, 2021 | Kategorie B, Kategorie C

Každá moderní firma se snaží neustále zlepšovat vlastní procesy i zákaznické služby. Ten, kdo (byť jen na chvíli) usne na vavřínech, už konkurenci nedožene. Jedním ze způsobů, jak zvýšit vlastní efektivitu, ušetřit finance a zpřehlednit dění ve firmě, je automatizovaný monitoring s reportingem. Jak funguje a co firmě přináší?

Kde se hodí automatizovaný monitoring a reporting

Spousta úkolů monitoringu a reportingu se dříve prováděla ručně. Stohy papírů s nekonečnými tabulkami, které mistr roznášel jednotlivým oddělením, byly na denním pořádku. Každý si v datech sám musel najít to, co potřeboval.

 

Tyto časy jsou už naštěstí dávno pryč a mnoho procesů se dá díky počítačům automatizovat. Ve všech IT projektech většinou představuje monitoring a reporting poslední (a často nikdy nekončící) fázi. Využití automatizovaného monitoringu se přímo nabízí také v oblasti managementu kvality; uplatňuje se ale například i v lidských zdrojích (HR) a jejich procesech, v prostředí obchodního oddělení, výroby či logistiky. Každému z těchto oddělení poskytuje zajímavé a zároveň užitečné informace, šité na míru jeho potřebám.

Na jaké otázky monitoring a reporting odpovídá?

Automatizovaný monitoring poskytne firmě spoustu kvalitních podkladů pro následné analýzy. Jako příklad uvádíme některé z otázek, na které umí monitoring a reporting svými výstupy odpovědět:

 • Vedou veškeré aktivity v rámci konkrétního projektu do požadovaného cíle? Které jsou nadbytečné?
 • Co v konkrétním projektu fungovalo a co ne? Co se (ne)povedlo?
 • Využívají zaměstnanci firemní počítač k práci? A jsou doma stejně produktivní jako v kanceláři?
 • Je dodržována povolená hranice zmetkovitosti u konkrétního stroje?
 • Funguje firemní hardware správně nebo přichází čas na výměnu některého z počítačů, síťových prvků a dalších komponent?
 • Jak vypadá síťový provoz? Je infrastruktura efektivně nastavená a dobře zabezpečená?

S hledáním odpovědí pomohou právě automaticky získaná data. Na jejich základě může firma zvyšovat efektivitu jednotlivých procesů, poučit se z chyb, předcházet jejich opakování a úspěšnými projekty se dále inspirovat.

7 zásadních výhod monitoringu a reportingu pro firmu

A jaké jsou hlavní výhody automatizovaného monitoringu s reportingem?

 1. Získané informace slouží jako přehled pro management a vedení firmy. Na jejich základě se provádí strategická rozhodování o dalším směřování firmy. To vede i k finančním úsporám, protože rozhodování jsou podložena daty.
 2. Monitoring a reporting pomáhá firmě růst. Udržuje informace o dění a jednotlivé kroky vedení tak dávají smysl.
 3. Monitoringem lze zjistit, že na některou práci stačí méně lidí nebo se dá některý proces automatizovat. Tím firma ušetří na lidských zdrojích.
 4. Pomáhá včas identifikovat potenciální problémy a vhodně na ně reagovat. Upozornění přichází právě když je potřebujete a ne až v okamžiku, kdy se něco stane.
 5. Na základě monitoringu pracovních aktivit dokáže firma lépe nastavit firemní i zaměstnanecké cíle.
 6. V případě automatizovaného reportingu dostává každé oddělení pouze opravdu relevantní data ve formě reportů. Nemusí se probírat tabulkami, které vůbec nepotřebuje.
 7. Na základě získaných dat může firma lépe předpovídat další vývoj v konkrétní oblasti.

Monitoring a reporting s námi

S využitím informačních technologií se dnes dá celá řada oblastí a postupů automatizovat. Tím se zabýváme také my v Pekku. Jestliže vás zajímá více, obraťte se na nás. Naši odborníci s vámi proberou vaše představy, zhodnotí existující procesy a navrhnou a implementují zlepšení, která vám pomohou lépe dosahovat obchodních cílů. Budete tak moci dělat opravdu informovaná rozhodnutí.

Více informací najdete na této stránce, kde se dozvíte, jak přesně vám s monitoringem můžeme pomoci.

What We Do

We offer comprehensive services in the field of information technology and business consulting.

IT Security

Comprehensive security of the IT infrastructure, databases and sensitive data that make up your business.

LAN/WAN Networks

Professional design, administration and security of corporate computer networks (LAN, WAN, VLAN, VPN)..

Cloud Solutions

Saving resources and making more efficient use of the availability and security of virtual systems.

Monitoring & Reporting

Monitoring resource usage, server utilization, employee activity, and more for effective management.

Automation

Streamlining processes and saving money through IT integration, eliminating inefficient processes, and increasing productivity.

IT analysis

An independent analysis of corporate IT and lots of inspiring information to increase the efficiency of your IT infrastructure.

Let's Work Together

If you are interested in our services, do not hesitate to contact us. We can arrange virtual or telephone meetings to understand your requirements and options, and suggest the optimal solutions.

What do you need to do for your business?

Drop Us A Quick Message